FE_IS_RGB
PGKiB Zawoja Sp. z o.o. -
33 8775072
pgkib@interia.pl

Ogłoszenia przetargowe

Home » Ogłoszenia przetargowe

Zamówienie na usługę pn: Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00-000146/17 realizowane w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa …

Dalej

Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego” KONTRAKT NR 9 realizowany w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3. Szczegóły w załączniku. Dokumenty _______________________ Odpowiedzi …

Dalej

“Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego” KONTRAKT NR 9 realizowany w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3 OGŁOSZENIE

Dalej

„Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica” realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – czerwona książka Przetarg nieograniczony. Szczegóły w załącznikach. OGŁOSZENIE WZÓR UMOWY SIWZ WYKAZ CEN OPZ ______________________________________________________________________________________________________________ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 15.03.2017 R – szczegóły w załącznikach. DOKUMENTACJA MODYFIKACJA ______________________________________________________________________________________________________________ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA …

Dalej

Zapytanie ofertowe na zadanie: Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły w załączniku. SIWZ __________________________________________________________________________________________ W dniu 16.02.2017 r opublikowano wyjaśnienia oraz dokonano modyfikacji SIWZ – szczegóły w załącznikach. Modyfikacja SIWZ SIWZ Pytania __________________________________________________________________________________________ W dniu 17.02.2017 r opublikowano odpowiedzi na …

Dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: „Budowa ujęcia wody – studnia głębinowa” – Żółty FIDIC realizowanego w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja …

Dalej

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) KONTRAKT NR 3 „Budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w miejscowości Skawica” realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC …

Dalej

INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU Wykonanie i prowadzenie strony internetowej ZAPYTANIE __________________________________________________________________________________ Informacja z otwarcia Informacja wybór

Dalej

„Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja oczyszczalni Zawoja Centrum” realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś …

Dalej
Page 3 of 4 1234