“Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego”

KONTRAKT NR 9
realizowany w ramach Projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3

OGŁOSZENIE
Written by Administrator