ZAPYTANIE OFERTOWE


“Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego”

KONTRAKT NR 9
realizowany w ramach Projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Zapytanie-wraz-z-załącznikami.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] OGŁOSZENIE [/button_simple_icon]