INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA – Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/INformacja-o-wyborze.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] WYNIKI [/button_simple_icon]