INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


KONTRAKT NR 3.

„Budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w miejscowości Skawica”

realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Informacja-z-otwarcia-1.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] INFORMACJA [/button_simple_icon]