Informacja o wynikach postępowania


Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: pn.:
„Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja oczyszczalni Zawoja Centrum” realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Informacja-o-wynikach-post_powania.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#ccc742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] WYNIKI [/button_simple_icon]