Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: pn.:
„Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja oczyszczalni Zawoja Centrum” realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka

WYNIKI
Written by Administrator