FE_IS_RGB
PGKiB Zawoja Sp. z o.o. -
33 8775072
pgkib@interia.pl

Ogłoszenia przetargowe

Home » Ogłoszenia przetargowe

Treść ogłoszenia Załączniki   Uwaga: koryguje się omyłkę pisarską w SIWZ w rozdziale XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 2, który otrzymuje brzmienie Ofertę należy złożyć siedzibie PGKIB ZAWOJA Sp. z o.o. – sekretariat, nie później niż do godz. 13:00 dnia 29.12.2020 roku.

Dalej

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły, gminie Zawoja wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonej stacji zlewnej ścieków” Szczegoły w załączniku i na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1249037 Przetarg -stacja zlewna -PGKIB  

Dalej

„Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły, gminie Zawoja wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonej stacji zlewnej ścieków” Szczegoły w załączniku i na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1246942   Szczegóły – załącznik   Aktualizacja 08.06.2020 INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA …

Dalej

SIWZ ————————————————– Pytania i odpowiedzi      

Dalej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ”Zawoja” sp. z o.o. będących załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 1/2017 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2017 pn: Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja ”-Kontrakt nr 3   SIWZ Załącznik 7 …

Dalej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ”Zawoja” sp. z o.o. będących załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 1/2017 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2017 pn: Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja ”-Kontrakt nr 3   SIWZ zał. 1-6 …

Dalej

Inżynier Kontraktu dla rozszerzenia zakresu Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I”- nr POIS.02.03.00-00-0012/16 – zasada konkurencyjności szczegóły w załącznikach lub https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135308   Załączniki    

Dalej
Page 1 of 4 1234