Ogłoszenie o przetargu – stacja zlewna ścieków


Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków
dowożonych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły, gminie Zawoja
wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w
zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonej stacji
zlewnej ścieków”
Szczegoły w załączniku i na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1249037

Przetarg -stacja zlewna -PGKIB