Zarządzenie


“Zarządzenie Nr Wt. 0050.189.2020
Wójta Gminy Zawoja
z dnia 08-06-2020 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

 

REGULAMIN -PSZOK-2020