Ogłoszenie o przetargu – stacja zlewna ścieków


„Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków
dowożonych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły, gminie Zawoja
wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w
zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonej stacji
zlewnej ścieków”
Szczegoły w załączniku i na stronie:

 

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/przetarg-stacja-zlewna-PGKIB.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″]Szczegóły – załącznik[/button_simple_icon]

 

Aktualizacja 08.06.2020

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania