„Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków
dowożonych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły, gminie Zawoja
wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w
zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonej stacji
zlewnej ścieków”
Szczegoły w załączniku i na stronie:

 

Szczegóły – załącznik

 

Aktualizacja 08.06.2020

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania

 

Written by Administrator