Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja ”-Kontrakt nr 3


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ”Zawoja” sp. z o.o. będących załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 1/2017 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2017

pn: Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja ”-Kontrakt nr 3

 
[button_simple_icon link=”http://193.254.239.1/pgkib/SIWZ-2.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″]SIWZ[/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”http://193.254.239.1/pgkib/Zalacznik_7.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″]Załącznik 7[/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”http://193.254.239.1/pgkib/Zalacznik_8.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″]Załącznik 8[/button_simple_icon]