Przetarg – Inżynier Kontraktu – Etap I


Inżynier Kontraktu dla rozszerzenia zakresu Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I”- nr POIS.02.03.00-00-0012/16 – zasada konkurencyjności szczegóły w załącznikach lub

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135308

 

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Inzynier_kontraktu_etap_1.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Załączniki[/button_simple_icon]