Inżynier Kontraktu dla rozszerzenia zakresu Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I”- nr POIS.02.03.00-00-0012/16 – zasada konkurencyjności szczegóły w załącznikach lub

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135308

 

Załączniki

 

 

Written by Administrator