Ogłoszenie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryżowana


[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2020/12/ogloszenie_21987.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″]Treść ogłoszenia[/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-i-załączniki-do-publikacji-edyt..zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″]Załączniki[/button_simple_icon]

 

Uwaga: koryguje się omyłkę pisarską w SIWZ w rozdziale XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 2, który otrzymuje brzmienie
Ofertę należy złożyć siedzibie PGKIB ZAWOJA Sp. z o.o. – sekretariat, nie później niż do godz. 13:00 dnia 29.12.2020 roku.