Treść ogłoszenia
Załączniki

 

Uwaga: koryguje się omyłkę pisarską w SIWZ w rozdziale XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 2, który otrzymuje brzmienie
Ofertę należy złożyć siedzibie PGKIB ZAWOJA Sp. z o.o. – sekretariat, nie później niż do godz. 13:00 dnia 29.12.2020 roku.

Written by Administrator