Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ”Zawoja” sp. z o.o. będących załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 1/2017 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2017

pn: Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja ”-Kontrakt nr 3

 
UWAGA – Zmiana terminu składania ofert.Odpowiedzi na zapytania
ODPOWIEDZI cz 2.


MODYFIKACJA – 11.01.2019Written by Administrator