FE_IS_RGB
PGKiB Zawoja Sp. z o.o. -
33 8775072
pgkib@interia.pl

Ogłoszenia przetargowe

Home » Ogłoszenia przetargowe

Przygotowanie wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW na sfinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych i Przygotowanie wniosku o pożyczkę z NFOŚiGW w celu zapewnienia płynności finansowej w trakcie realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16 Dokumenty [plik pdf]

Dalej

Zapytanie ofertowe: Opracowanie studium wykonalności oraz programów funkcjonalno – użytkowych dla realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja –Etap III” Dokumenty [plik pdf]

Dalej

Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu:Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16   Dokumenty [plik zip]     Wyniki postępowania

Dalej

w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności: Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16   Dokonano zmiany terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 17.10.2016 do godziny 11.00 Zmieniona treść zapytania w załączeniu.   Dokumenty [plik zip] …

Dalej

w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności: Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16 Dokumenty [plik zip]  

Dalej

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu:„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16   Dokumenty [plik zip]  

Dalej

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności Opracowanie studium wykonalności oraz programów funkcjonalno – użytkowych dla realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja –Etap II  Zapytanie [plik MS Word] Zapytanie [plik pdf]  

Dalej
Page 4 of 4 1234