w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z
zasadą konkurencyjności:
Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu:

„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja
– Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16

 

Dokonano zmiany terminu składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 17.10.2016 do godziny 11.00
Zmieniona treść zapytania w załączeniu.

 


 

 

Wyniki postępowania

 

Written by Administrator