Informacja o wyniku postępowania: Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu:„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Wyniki postępowania:

Wyniki-postepowania-zapytanie-nr-2