w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z
zasadą konkurencyjności:

Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu:

„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja

– Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16


 

Written by Administrator