Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności
Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu:„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16

 


 

Written by Administrator