Zapytanie ofertowe – Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności
Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu:„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16

[break ]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Dokumenty-zapytanie.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Dokumenty [plik zip] [/button_simple_icon]
[break ]