INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Opracowanie studium wykonalności oraz programów funkcjonalno – użytkowych dla realizacji projektu
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja –Etap II

[list_link ]

[/list_link]