Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności
Opracowanie studium wykonalności oraz programów funkcjonalno – użytkowych dla realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja –Etap II

[break ][button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2016/07/zapytanie.doc” target=”self” icon=”fa-file-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Zapytanie [plik MS Word][/button_simple_icon]


[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2016/07/zapytanie.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Zapytanie [plik pdf] [/button_simple_icon]
[break ]