Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności
Opracowanie studium wykonalności oraz programów funkcjonalno – użytkowych dla realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja –Etap II

 
Zapytanie [plik MS Word] 

Written by Administrator