ZAPYTANIE OFERTOWE POMOC TECHNICZNA dla Jednostki Realizującej Projekt KONTRAKT NR 7

Przygotowanie wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW na sfinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych i Przygotowanie wniosku o pożyczkę z NFOŚiGW w celu zapewnienia płynności finansowej w trakcie realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZAPYTANIE_OFERTOWE-POMOC_TECHNICZNA-1.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Dokumenty [plik pdf] [/button_simple_icon]