Przygotowanie wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW na sfinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych i Przygotowanie wniosku o pożyczkę z NFOŚiGW w celu zapewnienia płynności finansowej w trakcie realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Dokumenty [plik pdf]
Written by Administrator