Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

„Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja oczyszczalni Zawoja Centrum”
realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/ogłoszenie.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] OGŁOSZENIE [plik pdf] [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#00cc00″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] SIWZ [plik zip] [/button_simple_icon]

 


Pytania i odpowiedzi:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2


[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/zmiana-ogłoszenia-27.01.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] ZMIANA OGŁOSZENIA [plik pdf] [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/MODYFIKACJA-27.01.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] MODYFIKACJA [plik pdf] [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/ODPOWIEDZI-27.01.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] ODPOWIEDZI [plik pdf] [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/załącznik-4-Wykaz-cen-modyfikacja-27.01..doc” target=”self” icon=”fa-file-word-o ” background_color=”#00bfff” border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] WYKAZ CEN [plik pdf] [/button_simple_icon]

Aktualizacja 04.02.2017
Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania z dnia 04.02.2017 – szczegóły w załączeniu.

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Zmiana-ogłoszenia-04.02..pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#00bfff” border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Zmiana ogłoszenia [plik pdf] [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/MOdyfikacja-SIWZ-04.02.2017-Zmiana-terminu-składania-ofert.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#00bfff” border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Modyfikacja SIWZ [plik pdf] [/button_simple_icon]