„Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja oczyszczalni Zawoja Centrum”
realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

OGŁOSZENIE [plik pdf]
SIWZ [plik zip]

 


Pytania i odpowiedzi:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2


ZMIANA OGŁOSZENIA [plik pdf]
MODYFIKACJA [plik pdf]
ODPOWIEDZI [plik pdf]Aktualizacja 04.02.2017
Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania z dnia 04.02.2017 – szczegóły w załączeniu.

Zmiana ogłoszenia [plik pdf]
Modyfikacja SIWZ [plik pdf]
Written by Administrator