„Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica”
realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – czerwona książka
Przetarg nieograniczony.

Szczegóły w załącznikach.

OGŁOSZENIE
WZÓR UMOWY
SIWZ
WYKAZ CEN
OPZ

______________________________________________________________________________________________________________
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 15.03.2017 R – szczegóły w załącznikach.

DOKUMENTACJA
MODYFIKACJA

______________________________________________________________________________________________________________
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 29.03.2017 R – szczegóły w załącznikach.
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikacja SIWZ

Modyfikacja
Odpowiedzi
Wykaz cen
Zmiana ogłoszenia
SIWZ

______________________________________________________________________________________________________________
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 30.03.2017 R – szczegóły w załącznikach.

SIWZ
Formularz ofertowy
Wykaz cen
Modyfikacja
Zmiana ogłoszenia

______________________________________________________________________________________________________________
Odpowiedzi do zapytań wykonawców z dnia 05.04.2017 r.

Odpowiedzi do zapytań

______________________________________________________________________________________________________________
Modyfikacja z dnia 11.04.2017

Modyfikacja
Written by Administrator