Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica


„Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica”
realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – czerwona książka
Przetarg nieograniczony.

Szczegóły w załącznikach.

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Ogłoszenie1.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] OGŁOSZENIE [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/II-wzór-umowy.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] WZÓR UMOWY [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/I-SIWZ.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] SIWZ [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/IV-Wykaz-cen..doc” target=”self” icon=”fa-file-word-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] WYKAZ CEN [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2017/03/III – OPZ.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] OPZ [/button_simple_icon]

______________________________________________________________________________________________________________
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 15.03.2017 R – szczegóły w załącznikach.

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Dokumrentacja-geotechniczna.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] DOKUMENTACJA [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modyfikacja-15.03..pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] MODYFIKACJA [/button_simple_icon]

______________________________________________________________________________________________________________
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 29.03.2017 R – szczegóły w załącznikach.
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikacja SIWZ

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modyfikacja-28.03..pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Modyfikacja [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Odpowiedzi.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Odpowiedzi [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/wykaz-ceny-24-03-2017.doc” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Wykaz cen [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Zmiana-ogBoszenia.pdf” target=”self” icon=”fa-file-word-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Zmiana ogłoszenia [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2017/03/KANALIZACJA_SKAWICA_24.03.2017r.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] SIWZ [/button_simple_icon]

______________________________________________________________________________________________________________
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 30.03.2017 R – szczegóły w załącznikach.

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2017/03/KANALIZACJA_SKAWICA 24.03.2017r.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] SIWZ [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/formularz-ofertowy.doc” target=”self” icon=”fa-file-word-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Formularz ofertowy [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/wykaz-ceny-24-03-2017-1.doc” target=”self” icon=”fa-file-word-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Wykaz cen [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modyfikacja-30.03..pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Modyfikacja [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Zmiana-ogBoszenia-30.03..pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Zmiana ogłoszenia [/button_simple_icon]

______________________________________________________________________________________________________________
Odpowiedzi do zapytań wykonawców z dnia 05.04.2017 r.

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Zawoja-odp_06-kanalizacja-skawica.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Odpowiedzi do zapytań [/button_simple_icon]

______________________________________________________________________________________________________________
Modyfikacja z dnia 11.04.2017

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modyfikacja-11.04.2017.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Modyfikacja [/button_simple_icon]