INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


Budowa ujęcia wody – studnia głębinowa” – Żółty FIDIC w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja– Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SKMBT_C28417030311400.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Informacja o wynikach postępowania [/button_simple_icon]