Budowa ujęcia wody – studnia głębinowa” – Żółty FIDIC w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja– Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Written by Administrator