Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego


Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego” KONTRAKT NR 9 realizowany w ramach Projektu pn.:
Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3.

Szczegóły w załączniku.
[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Sprzęt_IT.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Dokumenty [/button_simple_icon]_______________________
Odpowiedzi na zapytania wykonawców

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/odpowiedzi-1..pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#ccc742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Odpowiedzi [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/odpowiedzi-2-1.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#ccc742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Odpowiedzi [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/ODPOWIEDZI-3.doc” target=”self” icon=”fa-file-word-o ” background_color=”#ccc742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Odpowiedzi [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/ODPOWIEDZI-4.doc” target=”self” icon=”fa-file-word-o ” background_color=”#ccc742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Odpowiedzi [/button_simple_icon]