Zamówienie na usługę pn: Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II


Zamówienie na usługę pn: Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00-000146/17
realizowane w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3.

Szczegóły w załącznikach.

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-cz-II-projekt-umowy-inżynier-etap-II.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]SIWZ cz II – projekt umowy inżynier etap II[/button_simple_icon][button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-cz-III-inżynier-etap-II-opis-przedmiotu-zamówienia.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]SIWZ cz III inżynier etap II – opis przedmiotu zamówienia[/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-inżynier-etap-II.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]SIWZ inżynier etap II[/button_simple_icon]

++++ MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA (28.09.2017) ++++

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/MODYFIKACJA-28.09.doc” target=”self” icon=”fa-file-word-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Modyfikacja zamówienia[/button_simple_icon]