Zamówienie na usługę pn: Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00-000146/17
realizowane w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3.

Szczegóły w załącznikach.

SIWZ cz II – projekt umowy inżynier etap II++++ MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA (28.09.2017) ++++

Modyfikacja zamówienia
Written by Administrator