Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert, uchyleniu wyniku ogłoszonego dnia 05.07.2017 o wyborze oferty


[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Zawiadomienie.pdf ” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Zawiadomienie [/button_simple_icon]