ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapytanie ofertowe na zadanie: Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szczegóły w załączniku.
[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-1.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] SIWZ [/button_simple_icon]__________________________________________________________________________________________


W dniu 16.02.2017 r opublikowano wyjaśnienia oraz dokonano modyfikacji SIWZ – szczegóły w załącznikach.

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modyfikacja-SIWZ-14.02.7z” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Modyfikacja SIWZ [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/In_ynier_kontraktu_-_SIWZ_cz_I-wersja-edytowalna.doc” target=”self” icon=”fa-file-word-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] SIWZ [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Zawoja-odp_01-in_ynier.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Pytania [/button_simple_icon]__________________________________________________________________________________________


W dniu 17.02.2017 r opublikowano odpowiedzi na zapytania – szczegóły w załączniku.

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Zawoja-odp_02-in_ynier.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Odpowiedzi [/button_simple_icon]