Zapytanie ofertowe na zadanie: Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szczegóły w załączniku.

__________________________________________________________________________________________


W dniu 16.02.2017 r opublikowano wyjaśnienia oraz dokonano modyfikacji SIWZ – szczegóły w załącznikach.

Modyfikacja SIWZ
SIWZ

__________________________________________________________________________________________


W dniu 17.02.2017 r opublikowano odpowiedzi na zapytania – szczegóły w załączniku.


 

Written by Administrator