Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

KONTRAKT NR 3

„Budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w miejscowości Skawica”

realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka

SIWZ

—————————————————————————————————————————————-

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 01.02.2017 R – szczegóły w załącznikach.

MODYFIKACJA
ZAŁĄCZNIK

—————————————————————————————————————————————-

MODYFIKACJA TREŚCI ZAMÓWIENIA Z DNIA 22.02.2017

MODYFIKACJA
ODPOWIEDZI

—————————————————————————————————————————————-
Modyfikcja zamówienia z dnia 04.03.2017

ZMIANA
MODYFIKACJA
ODPOWIEDZI
Written by Administrator