Przetarg nieograniczony – KONTRAKT NR 3


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

KONTRAKT NR 3

„Budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w miejscowości Skawica”

realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-wraz-z-zaB..zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] SIWZ [/button_simple_icon]

—————————————————————————————————————————————-

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 01.02.2017 R – szczegóły w załącznikach.

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/MODYFIKACJA-01.02.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] MODYFIKACJA [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/ZaB_cznik-1a-do-formularza-oferty-PRZEPOMPOWNIA-modyfikacja-01.02.017.doc” target=”self” icon=”fa-file-word-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] ZAŁĄCZNIK [/button_simple_icon]

—————————————————————————————————————————————-

MODYFIKACJA TREŚCI ZAMÓWIENIA Z DNIA 22.02.2017

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/MODYFIKACJA-22.02.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] MODYFIKACJA [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/odpowiedzi-01.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] ODPOWIEDZI [/button_simple_icon]

—————————————————————————————————————————————-
Modyfikcja zamówienia z dnia 04.03.2017

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/zmiana-ogłoszenia-04.03.2017.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] ZMIANA [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modyfikacja-04.03..pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] MODYFIKACJA [/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/odpowiedzi-02-z-04.03..pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] ODPOWIEDZI [/button_simple_icon]