Zamówienie na usługę pn: Inżynier Kontraktu dla Projektu


Zamówienie na usługę pn: Inżynier Kontraktu dla Projektu:
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja –
etap II” nr POIS.02.03.00-000146/17 realizowane w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
działanie 2.3.

Szczegóły w załącznikach.
[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-in_ynier-etap-II-1.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]SIWZ Część I – Instrukcja dla wykonawców[/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-cz-II-projekt-umowy-in_ynier-etap-II.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]SIWZ Część II – wzór umowy[/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-cz-III-in_ynier-etap-II-opis-przedmiotu-zamówienia.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]SIWZ Część III – Opis przedmiotu zamówienia[/button_simple_icon]