Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja”- Kontrakt nr 4


Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja”- Kontrakt nr 4. realizowane w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]SIWZ[/button_simple_icon]


_______________________________________
Modyfikacja treści zapytania ofertowego postępowania prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na zadanie pn.: „Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja”

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Modyfikacja-ZO-03.11.2017-.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Modyfikacja treści zapytania[/button_simple_icon]