„Uzupełnienie systemu kanalizacyjnego w Skawicy siecią rozdzielczą i przyłączami ” (II)


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ”Zawoja” sp. z o.o. będących załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 1/2017 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2017.

 

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-Zawoja-2.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]SIWZ Zawoja 2[/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/załącznik-1-7.zip” target=”self” icon=”fa-file-zip-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Załącznik 1 – 7[/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/załącznik-8-projekt-sieci-kanalizacyjnej-mapy.7z” target=”self” icon=”fa-file-zip-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Załącznik 8 – projekt sieci kanalizacyjnej – mapy[/button_simple_icon]