Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ”Zawoja” sp. z o.o. będących załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 1/2017 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2017.

 

SIWZ Zawoja 2
Załącznik 1 – 7
Załącznik 8 – projekt sieci kanalizacyjnej – mapy

 

Written by Administrator