INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA


„Uzupełnienie systemu kanalizacyjnego w Skawicy siecią rozdzielczą i przyłączami ”

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Infromacja-o-nierozstrzgni_ciu-post_powania.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Informacja[/button_simple_icon]