FE_IS_RGB
PGKiB Zawoja Sp. z o.o. -
33 8775072
pgkib@interia.pl

PGKiB Zawoja Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony – KONTRAKT NR 3

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z…

Dalej

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dalej

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Zawoja

ikona-PDF

 

Dalej

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły. Czynny w Sobotę w godzinach 8.00 – 18.00.

 

Dalej
Page 14 of 14 First page...1011121314