Zapytanie ofertowe – Wykonanie strony internetowej


ZAPYTANIE OFERTOWE
KONTRAKT NR 7 INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU
Wykonanie i prowadzenie strony internetowej

realizowany w ramach Projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00
00-0146/17, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3.
szczegóły w załączniku

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Zapytanie-ofertowe.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Zapytanie ofertowe[/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Załącznik-nr-1-oferta.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Załącznik nr 1-oferta[/button_simple_icon]

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/umowa-na-wykonanie-strony-internetowej.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Umowa na wykonanie strony internetowej[/button_simple_icon]