Postępowanie o udzielenie zamówienia


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone zgodnie z Zasadą konkurencyjności na zadanie pn: „Uzupełnienie systemu kanalizacyjnego w Skawicy siecią rozdzielczą i przyłączami

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Załączniki_.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]Załączniki[/button_simple_icon]