Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00-000146/16


[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/SIWZ-2.zip” target=”self” icon=”fa-file-archive-o ” background_color=”#fff742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ]SIWZ[/button_simple_icon]