PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły. Czynny w Sobotę w godzinach 8.00 – 18.00.