Informacja z otwarcia ofert:
Inżynier Kontraktu dla rozszerzenie zakresu Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I”- nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Informacja z otwarcia ofert
Written by Administrator