“Zarządzenie Nr Wt. 0050.189.2020
Wójta Gminy Zawoja
z dnia 08-06-2020 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

REGULAMIN -PSZOK-2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ZAWOJA – 2022 ROK

kosz

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.01.2019 r. nastąpi zmiana granic części objazdów.

Zbiórka odpadów komunalnych na osiedlu:
Piergiesi realizowana będzie przy objeździe Zawoja Przysłop zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Zawoja na 2019 r. (w większości przypadków pierwszy i trzeci wtorek miesiące)
Maliki, Trybały oraz Warzechówka realizowana będzie przy objeździe Zawoja Wełcza zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Zawoja na 2019 r. (w większości przypadków pierwsza i trzecia środa miesiąca)
u Skuty oraz Sołtystwo realizowana będzie przy objeździe Skawica Sucha Góra zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Zawoja na 2019 r. (w większości przypadków pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca)